Thông báo mời thầu Gói thầu: Xây dựng CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2)
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 02/09/2021 Lượt xem: 16

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu Gói thầu: Xây dựng CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2)

Thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

2. Gói thầu: Xây dựng CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2)

3. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp CNTT của thành phố Đà Nẵng năm 2021 (Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục, chương trình dự án ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng năm 2021)

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày

7. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu (HSMT): 10 h 20’ ngày 03/9/2021

8. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Nhận hồ sơ dự thầu tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn 

9. Thời điểm đóng thầu/mở thầu: 11 h 00’ ngày 23/9/2021

10. Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thông báo chi tiết xem tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập