Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/07/2015 Lượt xem: 66

Nhằm phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong công tác, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ ứng dụng trong sản xuất và đời sống, chiều ngày 30/6/2015, toàn thể CNVCNLĐ Sở Khoa học và Công nghệ đã tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 với sự chủ trì của ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở.

Nhằm phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong công tác, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ ứng dụng trong sản xuất và đời sống, chiều ngày 30/6/2015, toàn thể CCVCLĐ Sở Khoa học và Công nghệ đã tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 với sự chủ trì của ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Với những thành tích trong công tác chuyên môn, tập thể Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành ủy, UBND Thành phố giao cho trên các mặt hoạt động như quản lý khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động SHTT, hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ, hoạt động TCĐLCL, hoạt động công nghệ sinh học, hoạt động tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ, hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, hợp tác khoa học công nghệ…Trong 5 năm qua tập thể Sở Khoa học và Công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng khen cho 02 cá nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng 02 cờ thi đua cho 2 tập thể, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng 04 Bằng khen cho tập thể và 05 Bằng khen cho cá nhân, UBND thành phố tặng 11 Bằng khen, 02 Cờ Thi đua cho tập thể, 16 Bằng khen cho cá nhân ; 25 lượt công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 09 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố và nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen do Giám đốc Sở tặng.

Việc biểu dương khen thưởng nỗ lực làm việc của tập thể và cá nhân của mỗi cán bộ công chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ qua hoạt động thi đua khen thưởng kịp thời sẽ khích lệ động viên tập thể, cá nhân noi gương để hoàn thành công việc tốt hơn, tuy nhiên để đáp ứng trong thời kỳ mới, yêu cầu phát triển của Thành phố, công tác thi đua khen thưởng của Sở trong thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong cấp ủy Đảng, trong tập thể các đơn vị trong Sở và xây dựng phong trào thi đua thực sự sôi nổi, nội dung thi đua gắn với hoạt động của ngành và phát huy được sức mạnh của tập thể, cá nhân trong các công việc được giao.

Đ/c Lê Quang Nam - Giám đốc Sở KH&CN phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015

Trong Hội nghị này có 05 tập thể và 08 cá nhân được bình chọn điển hình tiên tiến nhận Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập