Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 20/08/2021 Lượt xem: 26

Căn cứ Quyết định số  246/QĐ-SKHCN ngày 18  tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021”;

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021” với thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao

a) Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Nam Anh - Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý.

- Tên thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Nam Anh.

Địa chỉ: 489A/23/183 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

+ Tên thành viên liên danh: Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý.

Địa chỉ: Số 14, ngõ 422 đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

b) Giá trúng thầu: 5.590.090.000 đồng (Năm tỷ năm trăm chín mươi triệu không trăm chín mươi ngàn đồng y).

c) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn

1

Công ty TNHH Nghĩa Anh Phát

Đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy trình 2, nhà thầu có giá cao hơn nhà thầu có giá thấp nhất được đánh giá đáp ứng yêu cầu HSMT

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời đại diện của nhà thầu liên danh Công ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Nam Anh - Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý đến liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để ký kết hợp đồng trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định trong hồ sơ mời thầu trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập