Hội thi sáng tạo kỹ thuật lực lượng vũ trang thành phố lần thứ III
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/06/2015 Lượt xem: 45

Trong 02 ngày 17-18/6/2015, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lực lượng vũ trang thành phố lần thứ III.

Trong 02 ngày 17-18/6/2015, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lực lượng vũ trang thành phố lần thứ III. 43 đề tài, giải pháp trong các lĩnh vực: công tác tham mưu - huấn luyện; công tác Đảng, công tác chính trị; công nghệ thông tin; công tác hậu cần, kỹ thuật đã được lựa chọn từ các Hội thi cấp cơ sở gửi đến tham gia Hội thi thành phố. Hội thi thành phố đã lựa chọn ra 10 đề tài, giải pháp có chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật hiện tại, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Lực lượng vũ trang và đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để trao giải (02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích) và đề nghị Bộ chỉ huy quân sự thành phố cấp Giấy chứng nhận sáng kiến đối với 16 đề tài, giải pháp có giá trị.

Đại diện các nhóm tác giả của 16 đề tài giải, pháp nhận Giấy chứng nhận sáng kiến của Bộ chỉ huy quân sự thành phố

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật đã trở thành hoạt động thường xuyên của Lực lượng vũ trang thành phố. Hội thi sáng tạo kỹ thuật lực lượng vũ trang thành phố được tổ chức định kỳ 02 năm một lần. Năm 2015, có 55 đề tài giải pháp dự thi trên các lĩnh vực tại Hội thi cấp cơ sở trong toàn lực lượng vũ trang thành phố.

(Nguyễn Thị Hoài Thu)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập