Đề xuất khen thường cho doanh nghiệp tham gia chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/06/2015 Lượt xem: 32

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị mỗi Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu nhất có nhiều đóng góp trong phong trào nâng cao năng suất chất lượng và có dự án cải tiến NSCL đạt hiệu quả đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng

Mỗi Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu

Để chuẩn bị cho việc tổng kết Thập niên Chất lượng lần thứ Hai và tổng kết giai đoạn I Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng (NSCL), đồng thời để ghi nhận, động viên khuyến khích các doanh nghiệp đã tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN) đã ký công văn số 2055/BKHCN-TĐC ngày 15/6/2015, về việc đề xuất khen thường cho doanh nghiệp tham gia chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng (NSCL)

Theo đó, BKHCN đề nghị mỗi Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu nhất có nhiều đóng góp trong phong trào nâng cao năng suất chất lượng và có dự án cải tiến NSCL đạt hiệu quả đề nghị Bộ trưởng BKHCN khen thưởng.

Nâng cao năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm đến 35% tiêu chi xét khen thưởng

Đó là thông tin tại Bảng tiêu chí doanh nghiệp tự chấm điểm, ban hành kèm theo công văn 2055/BKHCN-TĐC. Theo đó tiêu chuẩn nâng cao năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 so với trước khi tham gia chương trình NSCL chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chấm điểm. Cụ thể chiếm đến 35% (thang điểm 100) tổng số điểm. Tiếp theo đó là tiêu chuẩn nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ năm 2014 chiếm 30%, doanh số tăng trưởng năm 2014 và lợi nhuận đều chỉ chiếm 10%.

"Doanh nghiệp đạt ≥ 85 điểm mới đủ điều kiện xét khen thưởng", bảng tiêu chí khẳng định.

Được biết, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về BKHCN thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15/7/2015./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập