Giới hạn thiếu cho phép mới đối với phép đo trong thương mại bán lẻ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/06/2015 Lượt xem: 118

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng khi mua bán hàng hóa trong thương mại bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại, các điểm bán lẻ cũng như khi mua bán hàng đóng gói sẵn, lượng thiếu cho phép (giới hạn sai số của kết quả phép đo) của lượng hàng hóa trong thương mại bán lẻ bằng lượng thiếu cho phép (T) đối với lượng của hàng đóng gói sẵn quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bảng xác định giới hạn thiếu cho phép trong thương mại bán lẻ theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BKHCNMT đã hết hiệu lực thi hành.

Hiện nay, Bảng xác định giới hạn thiếu cho phép trong thương mại bán lẻ đang được treo kèm theo các trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được viện dẫn từ Quyết định số 31/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành "Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ".

Bảng xác định giới hạn thiếu cho phép trong thương mại bán lẻ đang được treo kèm theo các trạm cân đối chứng – Ảnh: Trần Hải

Tuy nhiên Quyết định số 31/2002/QĐ-BKHCNMT đã bị bãi bỏ hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bảng xác định giới hạn lượng thiếu cho phép hiện vẫn đang được treo cạnh trạm cân đối chứng tại một số chợ cũng đã hết hiệu lực thi hành.

Giới hạn thiếu cho phép của phép đo quy định tại Quyết định số 31/2002/QĐ-BKHCNMT đã hết hiệu lực thi hành. Ảnh: Trần Hải

Bảng xác định giới hạn thiếu cho phép mới chặt chẽ và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng hơn.

"Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng khi mua bán hàng hóa trong thương mại bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại, các điểm bán lẻ cũng như khi mua bán hàng đóng gói sẵn, lượng thiếu cho phép (giới hạn sai số của kết quả phép đo) của lượng hàng hóa trong thương mại bán lẻ bằng lượng thiếu cho phép (T) đối với lượng của hàng đóng gói sẵn quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ", đó là nội dung tại Tiết 4, Điểm c, Khoản 4 công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.

Theo đó, Bảng xác định giới hạn lượng thiếu cho phép mới sẽ như sau:

Theo Bảng xác định giới hạn lượng thiếu cho phép mới so với cũ, ta thấy rõ rằng lượng thiếu cho phép quy định chặt chẽ hơn, và cũng nhỏ hơn so với bảng cũ.

Ví dụ: với lượng hàng hóa 1 kg (1000 g), lượng thiếu cho phép cũ là 20 g, thì hiện nay chỉ còn cho phép 15 g.

Đồng thời với lượng hàng hóa trên 1 kg đến 2 kg, thì quy định cũ cho phép thiếu tối đa là 40 g, trong khi quy định mới thì lượng thiếu cho phép tối đa là 1,5% theo lượng hàng hóa (với lượng hàng hóa từ 1 kg đến 10 kg). Ví dụ nếu khách hàng mua hàng tại quầy thịt bò với khối lượng là 1,5 kg, theo quy định cũ thì lượng thiếu cho phép là 40 g, quy định mới sẽ là 1,5 x 1500 / 100 = 22,5 g ; làm tròn thành 23 g. Điều này đồng nghĩa lượng thiếu cũ gấp 1,7 lần lượng thiếu mới đối với lượng hàng hóa là 1,5kg.

Qua một vài ví dụ, thấy rằng quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo, đồng thời tạo công bằng giữa khách hàng mua hàng đóng gói sẵn và khách hàng mua hàng trong thương mại bán lẻ, vì sai số giữa hàng đóng gói sẵn và thương mại bán lẻ là như nhau. Thiết nghĩ, phải sớm thay thế, cập nhật bảng xác định giới hạn lượng thiếu cho phép mới tại các trạm cân đối chứng, nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Trần Hải

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập