Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 29/07/2021 Lượt xem: 26

Thành phố Đà Nẵng những năm qua đã ban hành, triển khai nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cụ thể là Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. Đồng thời, để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, hằng năm UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm nhiều hoạt động như truyền thông về khởi nghiệp, tổ chức sự kiện, xây dựng chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng hỗ trợ cho 07 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển sản phẩm, sử dụng các dịch vụ về khởi nghiệp và 02 cơ sở ươm tạo với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ là 1.728 triệu đồng.

Để các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp biết đến chính sách của thành phố, bên cạnh việc đăng tải trên các trang thông tin điện tử, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến về chính sách và  gửi thông báo trực tiếp đến các Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và nhận được 25 đề xuất nhiệm vụ đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia có chuyên môn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật và cán bộ quản lý để lựa chọn các nhiệm vụ có tính sáng tạo, tính ứng dụng cao, có khả năng tăng trưởng nhanh và thương mại hóa trên thị trường.

Cụ thể, đã ký hợp đồng hỗ trợ 05 doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, bao gồm: “UMBALENA - Ứng dụng phát triển ngôn ngữ và tri thức cho trẻ em” của Công ty TNHH Công nghệ VOOC; “App Shipway: vận tải thông minh” của Công ty TNHH MTV Phát Triển và Đầu Tư Đại Hùng; “Hệ thống trả lời tự động về du lịch và dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng có khả năng nhận dạng và trả lời đa ngôn ngữ” của Công ty CP Công nghệ Hekate; “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích âm thanh tổng đài, tự động hóa chu trình đánh giá chất lượng tổng đài viên và trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ công và dịch vụ của các doanh nghiệp tư nhân” của Công ty CP EM AND AI; “Nền tảng kinh doanh online với nguồn hàng giá gốc tận xưởng” của Công ty CP Cashbag với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 1.090 triệu đồng. Các sản phẩm nói trên của các doanh nghiệp được các chuyên gia, thành viên hội đồng đánh giá cao về công nghệ cũng như khả năng thương mại hóa và tính ứng dụng của sản phẩm.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ kinh phí cho 03 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm: Hỗ trợ marketing đối với mô hình lọc nước bồn của Công ty TNHH Môi trường xanh Sustech Đà Nẵng; Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ ươm tạo dự án CodersX của Công ty TNHH Corize Việt Nam; Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ ươm tạo dự án AHUB của Công ty TNHH MTV Azitek với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 158 triệu đồng, và ngoài ra còn hỗ trợ truyền thông cho các dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng.   

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hỗ trợ cho các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuê chuyên gia để triển khai các hoạt động ươm tạo dự án khởi nghiệp tại Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng và Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp du lịch VTS2021 tại Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn. Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực góp phần giúp vườn ươm nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện, cải thiện chất lượng đầu ra của các dự án và nâng cao năng lực của sáng lập viên. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 02 vườn ươm là 480 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, tập trung vào nghiên cứu chế tạo thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất cơ khí và ngành chế biến thực phẩm, hỗ trợ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ với kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học là 1.539 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp về các hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm nhằm góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển và phát huy các lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố. Thông tin chi tiết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xin liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ - Tầng 22 Trung tâm Hành chính Thành phố, qua số điện thoại phòng quản lý Công nghệ -0236.3887429.

                                                                      Trần Ngọc Oanh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập