Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 29/07/2021 Lượt xem: 18

Thực hiện Quyết định số 90/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 21/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ,

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Căn cứ kết quả thực tế giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất, kiến nghị phương án giảm thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả sớm hạn đối với một số thủ tục hành chính sau:

1. Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu cấp tỉnh (Mã TTHC 1.001392): Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả từ 05 ngày còn 04 ngày (sớm hơn 01 ngày).

2. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (Mã TTHC 2.001207): Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả từ 05 ngày còn 04 ngày (sớm hơn 01 ngày).

3. Công bố sử dụng dấu định lượng (Mã TTHC: 2.000212): Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả sớm hơn 02 ngày. Trong đó:

- Rút ngắn thời gian kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ từ 03 ngày xuống còn 02 ngày (sớm hơn 01 ngày);

- Rút ngắn thời gian trả kết quả từ 05 ngày còn 04 ngày (sớm hơn 01 ngày).

4. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (Mã TTHC 1.000449: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả sớm hơn 02 ngày. Trong đó:

- Giảm thời gian kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ từ 03 ngày xuống còn 02 ngày (sớm hơn 01 ngày);

- Giảm thời gian thực hiện việc đánh giá quy trình đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng từ 05 ngày xuống còn 04 ngày (sớm hơn 01 ngày).

5. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu (Mã TTHC 1.000438): Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, trả kết quả sớm hơn 02 ngày. Trong đó:

- Giảm thời gian kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ từ 03 ngày xuống còn 02 ngày (sớm hơn 01 ngày);

- Giảm thời gian thực hiện việc đánh giá quy trình đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng từ 05 ngày xuống còn 04 ngày (sớm hơn 01 ngày).

Ngoài 05 thủ tục hành chính đề xuất, kiến nghị phương án giảm thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả sớm hạn trên, còn có 13 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến; qua đó, giảm thời gian, công sức đi lại, tiết kiệm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Chi tiết kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản thủ tục hành chính tại Báo cáo số 85/BC-SKHCN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập