Ưu tiên giải quyết, trả kết quả sớm hạn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 29/07/2021 Lượt xem: 7

Nhằm vận động và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nộp hồ sơ và tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí tài chính,

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản Thông báo số 73/TB-SKHCN về việc ưu tiên giải quyết, trả kết quả sớm hạn đối với một số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được giảm từ 10% đến 20% so với thời gian quy định của pháp luật. Đây là sự nổ lực của cán bộ, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tích cực giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (làm thêm ngoài giờ làm việc) phục vụ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm trả sớm kết quả thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tiết kiệm thời gian và chi phí tài chính.

Xem cụ thể các thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết và trả kết quả sớm hạn tại Thông báo số 73/TB-SKHCN.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập