Sở BCVT sẽ thanh tra điểm Internet công cộng!
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/03/2005 Lượt xem: 6

Thông tư 02 liên Bộ BCVT và Bộ Nội vụ đã hướng dẫn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực BCVT-CNTT. Đặc biệt, trong thời gian tới, việc kiểm tra các đại lý Internet công cộng đang được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Công tác này sẽ được các Sở BCVT phối hợp triển khai với Bộ BCVT, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan.

Theo kế hoạch triển khai công tác của các Sở BCVT, cũng trong năm nay, bên cạnh nhiệm vụ trên, còn có ba nhiệm vụ trọng tâm khác: Đó là việc kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự cũng như cơ chế chính sách. Đồng thời, các Sở này cũng có nhiệm vụ tập huấn cho cán bộ nắm rõ hệ thống thông tin pháp luật.

Nhiệm vụ thứ hai là tích cực triển khai việc xây dựng quy hoạch phát triển BCVT-CNTT địa phương mình trong giai đoạn 2006-2010; xây dựng các chương trình mục tiêu lĩnh vực này thời gian tới. Thứ ba, Bộ BCVT cũng chỉ đạo các Sở thúc đẩy việc phát triển CNTT tại địa phương, chú trọng vào hai lĩnh vực: ứng dụng CNTT và công nghiệp CNTT.

Được biết, nhằm phục vụ cho mục tiêu này, dự kiến, trong quý II năm nay, Cục Ứng dụng CNTT sẽ chính thức được triển khai và đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập