Trái quy định Bộ VHTT, sẽ bị thu hồi tên miền!
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/03/2005 Lượt xem: 7

Có ý kiến thắc mắc, nếu trong quá trình kiểm tra, Bộ Văn hóa thông tin sẽ có những hình thức xử lý đối với các báo và trang tin điện tử có vi phạm, không ngoài khả năng sẽ có những tờ báo hoặc trang tin sẽ bị đình chỉ hoạt động. Trong khi đó, theo số liệu thống kê, với khoảng 70 báo điện tử và nhà cung cấp thông tin trên Internet ICP cùng 2.500 Website đã được cấp phép hiện nay của nước ta có rất nhiều trong số đó sử dụng tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) cung cấp.

Vấn đề đặt ra là nếu với những vi phạm mà Bộ Văn hóa thông tin đưa ra hình thức xử lý đối với các báo điện tử, các trang tin là phải đình chỉ như hoạt động không giấy phép... thì cũng có nghĩa sẽ phải thu hồi lại tên miền đã cấp phép cho tờ báo hay trang tin điện tử đó. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Hoàng Minh Cường - Phó Giám đốc VNNIC xung quanh vấn đề này.

- Như ông đã biết, từ ngày 1/3/2005, Bộ VHTT đã bắt đầu tiến hành kiểm tra đối với các tờ báo điện tử, các trang tin điện tử trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước. Vậy, hành động này của Bộ VHTT có gì liên quan đến việc cấp phép tên miền .vn của VNNIC không?

Ông Hoàng Minh Cường: Các hoạt động của Bộ VHTT là nhằm kiểm tra các website về mặt cung cấp thông tin trong đó. Từ trước tới nay, việc các tổ chức, cá nhân... xin cấp tên miền phải tuân theo quy định của Bộ BCVT. Còn việc họ cung cấp thông tin như thế nào và lúc nào phải xin phép Bộ Văn hóa thông tin thì sẽ phải tuân theo các quy định của Nhà nước về vấn đề đó. Các quy định về cấp phép tên miền hiện giờ của VNNIC vẫn theo quyết định số 92/2003/QĐ - BBCVT ngày 26 tháng 5 năm 2003 ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet" của Bộ Bưu chính Viễn thông, tuân thủ theo các Nghị định 55 về Internet, Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông...

Theo khung chung về quản lý cung cấp tài nguyên Internet Việt Nam, tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân và đáp ứng đủ các quy định về đăng ký tên miền sẽ được VNNIC cấp phép và họ được sở hữu một tên miền .vn. Vì vậy, đây là hai vấn đề độc lập giữa cung cấp tên miền và nội dung mà người được cung cấp tên miền đưa lên trên báo điện tử hay trang tin điện tử. Tuy nhiên, khi tên miền được cung cấp, không có nghĩa là khách hàng muốn cung cấp thông tin gì trên đó cũng được. Giống như tất cả các lĩnh vực khác, bên cạnh việc được cấp giấy phép, việc thực hiện nội dung đó như thế nào thì phải tuân thủ các quy định khác của Nhà nước có liên quan.

Vậy khi Bộ VHTT ra quyết định đình chỉ hoặc đóng cửa một tờ báo điện tử hay một trang thông tin điện tử tên miền .vn, cũng có nghĩa là VNNIC sẽ thu lại tên miền của tờ báo, trang tin đó?

Ông Hoàng Minh Cường: Nếu các website có tên miền .vn khi Bộ VHTT kiểm tra phát hiện, bị đánh giá là vi phạm, yêu cầu phải ngừng hoạt động thì Bộ BCVT mà trực tiếp là VNNIC sẽ phải xử lý, ví dụ như thu hồi lại.

Xin ông cho biết, tới thời điểm này, VNNIC đã cấp phép được bao nhiêu tên miền .vn?

Ông Hoàng Minh Cường: Tính đến hết tháng 1/2005, đã có hơn 9.000 tên miền .vn được VNNIC cấp phép, trong đó, theo thống kê có tới hơn 70% khách hàng đăng ký là các cá nhân. Từ tháng 10 năm 2004 đến nay, bình quân mỗi tháng VNNIC cấp phép mới khoảng 300 tên miền.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập