4 triệu USD cho ứng dụng CNTT sở hữu trí tuệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/03/2005 Lượt xem: 6

Dự án có tổng số vốn đầu tư bốn triệu USD với mục đích thiết lập chức năng tra cứu cơ sở dữ liệu SHTT trên mạng Internet, xây dựng thư viện điện tử SHTT phục vụ việc tiếp cận và khai thác nguồn dữ liệu liên quan tới SHTT.

Sau khi dự án kết thúc, Cục SHTT sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác nhằm thiết lập hệ thống nộp hồ sơ đăng kí SHTT trực tuyến giúp cho việc nộp hồ sơ thuận tiện, đơn giản hơn. Dự kiến việc nộp hồ sơ đăng kí SHTT sẽ được thực hiện từ năm 2010.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập