Thông tin điện tử đã vượt qua báo truyền thống
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/03/2005 Lượt xem: 7

Internet đã vượt qua radio với 28% số người chuyên dùng internet để lấy tin, trong khi số người dùng radio để lấy tin chỉ còn 17%. Con so với báo chí thì có 38% số người cho rằng Internet là nguồn cung cấp thông tin chính trị - xã hội và 36% cho rằng báo chí vẫn là nguồn tin tức chủ yếu.

Khoảng 75 triệu người Mỹ tức chiếm 37% số người trưởng thành tại Mỹ đã sử dụng Internet để thu thập mọi tin tức về xã hội, tranh luận về các ứng cử viên, thảo luận các vấn đề qua e-mail hoặc trực tiếp tham dự vào quá trình vận động tranh cử .v.v...

Năm 2004 số người dùng mạng Internet để tìm hiểu các tin tức về chính trị - xã hội đã lên đến 29%, năm 2000 con số này là 18%. Đó là các số liệu chứng minh cho thấy Internet trở nên hết sức phổ biến và đã trở thành một nguồn tin tức mới. Hơn 50% dân số Mỹ đã đồng ý về quan điểm này.

Cuộc nghiên cứu này được thực hiện qua điện thoại từ ngày 4-11 đến ngày 22-11-2004 với 2.200 người Mỹ trưởng thành tham dự.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập