Có thể nộp đơn bảo hộ sở hữu công nghiệp qua Internet
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/03/2005 Lượt xem: 5

Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Ban quản lý dự án JICA (Nhật Bản) đã tổ chức khai trương dự án "Ứng dụng thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" giai đoạn từ tháng 1/2005 - 3/2009. Dự án này bao gồm các nội dung chính: thiết lập chức năng tra cứu các cơ sở dữ liệu tại Cục SHTT phục vụ công tác xét nghiệm đơn sở hữu công nghiệp; Đưa các cơ sở dữ liệu lên Internet thông qua việc xây dựng thư viện điện tử Sở hữu công nghiệp (IPDL) để đông đảo công chúng trong xã hội có thể tiếp cận và khai thác nguồn dữ liệu quan trọng này.

Thiết lập hệ thống nộp đơn điện tử trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn trong nước và nước ngoài trong việc đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của họ (dự kiến điều này sẽ được thực hiện trong năm 2006).

Tổng vốn của dự án do JICA tài trợ là 400 triệu yên. Được biết, tháng 6/2004, Dự án "Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp tại Việt Nam" (Dự án MOIPA) do Nhật Bản trợ giúp đã kết thúc, sản phẩm của dự án đang được khai thác hiệu quả tại Cục SHTT, nhờ đó việc xử lý đơn sở hữu công nghiệp được cải thiện đáng kể cả về lượng và chất. Tuy nhiện, hệ thống này chưa có chức năng tra cứu phục vụ công tác xét nghiệm tại Cục SHTT và việc sử dụng hệ thống này chỉ giới hạn trong Cục SHTT. Vì vậy, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục tài trợ thêm dự án mới cho Việt Nam (6 tháng sau khi kết thúc dự án MOIPA). Với Cục SHTT, Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó kế thừa và phát huy các thành quả của dự án MOIPA, góp phần nâng cao năng lực thông tin của Cục, phổ biến và tạo điều kiện để đông đảo quần chúng tiếp cận và khai thác thông tin SHTT, nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp thông qua các phương tiện điện tử.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập