Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 6.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/03/2005 Lượt xem: 1

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những thành công, các bài học kinh nghiệm tổ chức triển khai Thập niên Chất lượng 1996-2005 và chuẩn bị hành trang cho Thập niên Chất lượng 2006-2015 với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường, góp phần hỗ trợ có hiệu quả cho sự hội nhập vững vàng của Việt Nam vào các nền kinh tế khu vực và thế giới.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập