Hội thảo về “Tiêu chuẩn hóa công ty”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/03/2005 Lượt xem: 2

Vì sao một công ty cần các hoạt động tiêu chuẩn hóa

- Tiêu chuẩn hóa là một phần “công việc hàng ngày”.

- Một công ty cần tiêu chuẩn hóa đến mức nào.

- Lịch sử phát triển và sách lược của tiêu chuẩn hóa.

- Một công ty toàn cầu cần thực hiện công tác chiến lược này ra sao.

Thảo luận xoay quanh các vấn đề:

- Những gì cần quan tâm khi xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn.

- Một công ty muốn thực hiện tiêu chuẩn hóa cần bắt đầu từ đâu.

- Một công ty muốn đưa sản phẩm của mình tham gia thị trường thế giới thì phải chuẩn bị những tiêu chuẩn nào để áp dụng cho sản phẩm đó.

- Các công ty cần phải xây dựng tiêu chuẩn như thế nào để tiêu chuẩn đó có thể trở thành tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn Quốc tế.

- Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập