Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 13/07/2021 Lượt xem: 91

Trong công cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trình độ công nghệ quyết định rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những năm qua, dưới sự chỉ chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chính sách mới, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và nâng cao trình độ KH&CN, phát huy khả năng nghiên cứu và sáng tạo tạo ra những sản phẩm giá trị cao. Nhiều doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KH&CN nói riêng đã mạnh dạn đầu tư và làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, ngày càng đứng vững trên thương trường.

Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tích cực tuyên truyền hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp KH&CN; hướng dẫn các thủ tục đăng ký xác nhận kết quả KH&CN, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Hưởng ứng công cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin đã không ngừng nghiên cứu, tạo ra nhiều chương trình máy tính và tiến hành đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của mình và được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan cho kết quả khoa học và công nghệ (Chương trình máy tính) của mình, từ đó hình thành nên sản phẩm khoa học và công nghệ. Trong 06 tháng đầu năm 2021, đã có 03 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Sở Khoa học và Công nghệ cấp mới Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghê; Cụ thể:

Một là, Công ty TNHH Công nghệ VOOC với sản phẩm khoa học và công nghệ là “Phần mềm đọc sách Umbalena”.


(Ảnh: Giao diện Phần mềm đọc sách Umbalena)

Hai là, Công ty Cổ phần Caris với sản phẩm khoa học và công nghệ là “Ứng dụng Trợ lý ảo Giao thông CARIS”.


(Ảnh: Giao diện chính của Ứng dụng Trợ lý ảo Giao thông CARIS)

Ba là, Công ty Cổ phần Em And Ai với 02 sản phẩm khoa học và công nghệ là “Chương trình máy tính Virtual Agent” và “Chương trình máy tính Virtual QC”.


(Ảnh: Giao diện Chương trình máy tính Virtual QC và Virtual Agent)

Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng có 15 doanh nghiệp KH&CN, trong đó có 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đa số được hình thành từ năm 2019 đến nay.

Về định hướng phát triển doanh nghiệp KH&CN, kể các các doanh nghiệp KH&CN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong thời gian đến

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến việc phát triển thành doanh nghiệp KH&CN, đáng chú ý là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn như khả năng tạo ra và ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn sản xuất còn hạn chế, nhiều sản phẩm chưa nổi trội về công nghệ nên khó cạnh tranh; doanh nghiệp chưa mặn mà vì còn lúng túng trong việc tiếp cận các chính sách của nhà nước ưu đãi về thuế, tín dụng, thuê đất, thuê mặt nước…; quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về điều kiện doanh thu đạt tối thiểu 30% tổng doanh thu áp dụng cho doanh nghiệp trên 5 năm cũng là vấn đề không dễ đối với các doanh nghiệp muốn đăng ký thành doanh nghiệp KH&CN.

Trước thực tế đó, để phát triển doanh nghiệp KH&CN trong thời gian đến, đòi hỏi sự tham gia tích cực từ nhiều phía: sự quan tâm của doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, xem đó là yếu tố cốt lõi để phát triển sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh; các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động KH&CN của mình; các ngành cần quan tâm tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn DN KH&CN tiếp cận và được hưởng các ưu đãi theo quy định.

Về phía Sở KH&CN sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KH&CN nói riêng trong việc ươm tạo, hoàn thiện các kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố, đảm bảo số lượng doanh nghiệp KH&CN tăng dần theo từng năm, giúp các doanh nghiệp, đơn vị mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, công nghệ hiện đại, ngày càng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Và điều đó sẽ giúp sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN thành phố có sức cạnh tranh ngày càng cao, trụ vững trên thị trường./.

          (Trần Thị Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập