Tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu về Khoa học và Công nghệ (CSDL Nghiên cứu Quốc gia - CSDL Springer Link)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/06/2015 Lượt xem: 48

Sáng ngày 11 tháng 6, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu về Khoa học và Công nghệ (CSDL Kết quả nghiên cứu Quốc gia và CSDL SpringerLink) để hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin Khoa học Công nghệ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, công tác chỉ đạo, điều hành.

Sáng ngày 11 tháng 6, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu về Khoa học và Công nghệ (CSDL Kết quả nghiên cứu Quốc gia và CSDL SpringerLink) để hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin Khoa học Công nghệ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, công tác chỉ đạo, điều hành.

Tham dự buổi tập huấn là các cán bộ quản lý và chuyên viên chuyên trách của các sở, ban, ngành, các hội, các trường đại học - cao đẳng, các doanh nghiệp, bệnh viện, các viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

* Các CSDL được Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng cấp quyền truy cập và sử dụng miễn phí cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu:

- CSDL Kết quả Nghiên cứu Quốc gia: Lưu trữ thông tin về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Quốc Gia đã được nghiệm thu ở các cấp: Nhà nước, Bộ, Tỉnh/Thành phố và cấp Cơ sở từ năm 1980 đến nay. CSDL hiện có hơn 8.800 kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học công nghệ, kinh tế, thể dục thể thao,... Người dùng có thể xem được toàn văn kết quả nghiên cứu.

- CSDL Springerlink: Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 9 triệu dữ liệu đóng góp. Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học. Thông tin trong CSDL luôn được cập nhật hàng ngày. Người dùng có thể được cung cấp toàn văn dữ liệu.

* Truy cập CSDL Kết quả Nghiên cứu Quốc gia CSDL Springerlink.

Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập