Thông báo về lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu về Khoa học và Cồng nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/06/2015 Lượt xem: 11

Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng kính mời các học viên đã đăng ký đến tham dự lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu KHCN (CSDL Kết quả nghiên cứu Quốc gia và CSDL SpringerLink).

Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng kính mời các học viên đã đăng ký đến tham dự lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu KHCN (CSDL Kết quả nghiên cứu Quốc giaCSDL SpringerLink).

- Thời gian: 8h30 - 10h30; Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2015;

- Địa điểm: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

Số 51A Lý Tự Trọng, Thành phố Đà Nẵng

Phòng họp (tầng 3).

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập