Ban hành nghị định về chuyển giao công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/02/2005 Lượt xem: 3

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải đăng ký.

Theo nghị định, việc chuyển giao công nghệ bao gồm các hình thức: chuyển giao thuần túy quyền sở hữu công nghệ, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; các bí quyết về công nghệ, kiến thức dưới dạng phương án công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, phần mềm máy tính (được chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ); các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ...

Ngoài ra, nghị định cũng quy định cụ thể về những công nghệ không được chuyển giao như: công nghệ không đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường; công nghệ có tác động và gây hậu quả xấu đến văn hóa, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội của Việt Nam; hoặc là loại công nghệ không đem lại hiệu quả kỹ thuật, kinh tế hoặc xã hội.

Điểm khác biệt trong nghị định này đó là việc bên nhận chuyển giao công nghệ có quyền cải tiến, phát triển công nghệ được chuyển giao mà không phải thông báo cho bên giao biết. Trừ trường hợp trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ các bên có thỏa thuận khác. Thời hạn của hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định không quá 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực... Do vậy, một số loại hợp đồng chuyển giao công nghệ sẽ phải đăng ký như: hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài và hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

(Theo Thanh Niên)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập