Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án KH&CN cấp quốc gia và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia để thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/05/2015 Lượt xem: 51

Để thực hiện quyết định số 1004/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng“Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo một số thiết bị chính cho nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 công suất 2 triệu tấn/năm” thực hiện trong kế hoạch năm 2015, giao trực tiếp cho Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin - Bộ Công Thương chủ trì thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ như sau...

Để thực hiện quyết định số 1004/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng"Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo một số thiết bị chính cho nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 công suất 2 triệu tấn/năm" thực hiện trong kế hoạch năm 2015, giao trực tiếp cho Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin - Bộ Công Thương chủ trì thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ như sau:

1. Phương thức giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ; Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT- BKHCN nêu trên.

2. Hồ sơ giao trực tiếp được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 7 tháng 7 năm 2015, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 7 tháng 7 năm 2015.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập