Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 01/01/2021 Lượt xem: 10

Căn cứ nội dung Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 4988/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020,

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng nền hành chính của thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố,

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 46/KH-SKHCN về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 bao quát toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính của Sở, bám sát và cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của thành phố; được phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện và thời hạn hoàn thành của từng nhiệm vụ được giao.

Xem Kế hoạch số 46/KH-SKHCN về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập