Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 21/05/2015 Lượt xem: 153

Sáng ngày 21.5.2015, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tới tham dự Đại hội có Đồng chí Lê Thị Thúc- Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu đại diện cho các đoàn thể và toàn thể đảng viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Sáng ngày 21.5.2015, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tới tham dự Đại hội có Đồng chí Lê Thị Thúc- Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu đại diện cho các đoàn thể và toàn thể đảng viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong 5 năm qua, toàn thể đảng viên và lãnh đạo Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với các hoạt động như nghiên cứu ứng dụng triển khai thành tựu khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ chế chính sách; Quản lý công nghệ và an toàn bức xạ; Quản lý sở hữu trí tuệ và hợp tác Khoa học và Công nghệ; Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng và TBT; Hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ; Hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ.

Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Sở quan tâm, coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên, cán bộ công chức viên chức, động viên khích lệ kịp thời cán bộ công chức, viên chức, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ được quan tâm đúng mức, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 17 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 47 đảng viên, trong đó có 46 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động của ngành, Đảng ủy và các Chi ủy luôn quan tâm đến công tác cán bộ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ 2010-2015 có nhiều tiến bộ song so với yêu cầu của thành phố hiện nay thì ngành khoa học và công nghệ vẫ còn nhiều khó khăn và chưa thực sự là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, chưa tạo được bước đột phá trong việc nâng cao trình độ công nghệ của các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để tạo bước chuyển biến căn bản để phát huy nguồn lực trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc xây dựng các nguồn lực cho khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai ứng dụng KH&CN chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN chưa thích ứng được với hoạt động thực tiễn, chưa có kinh phí để triển khai tiếp các đề tài dự án đã được nghiệm thu.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thúc – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã biểu dương kết quả hoạt động của các đảng viên, cán bộ công chức viên chức Sở Khoa học và Công nghệ trong việc phát triển kinh tế-xã hôi của thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, đây cũng là kết quả lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên đồng chí Lê Thị Thúc cũng lưu ý với Đảng bộ một số vấn đề còn tồn tại trong tư tưởng của cán bộ trẻ và cần phải có sự giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống và có những chính sách, cơ chế nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức của ngành khoa học và công nghệ. Đảng bộ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần chuyên môn, chuyên nghiệp, làm tốt công tác lãnh đạo trên mọi lĩnh vực, mọi hoạt động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tập thể cán bộ công chức viên chức, đảng viên, chú trọng việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Thành phố để có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Quang Nam - Giám đốc Sở được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập