Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 27/04/2021 Lượt xem: 178

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Ngày 19/4/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 120/QĐ-SKHCN ngày 29/6/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chi tiết tải tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập