Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 24/04/2021 Lượt xem: 17

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 23/4/2021 Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Thúy Nga - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng; đồng chí Vũ Thị Bích Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về: Chuyên đề 1: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề 2: “ Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chuyên đề 3: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 -2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025”; Chuyên đề 4: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; Chuyên đề 5: ”Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”,...


Đ/c Vũ Thị Bích Hậu - PBT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau khi nghiên cứu, học tập các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn các nội dung đã học tập qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tham gia học tập Nghị quyết

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các Chi bộ, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sớm đưa Nghị quyết đi vào đời sống một cách thiết thực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đảng viên, công chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập