Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND phường Thọ Quang
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/05/2015 Lượt xem: 75

Năm 2006, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Năm 2008, UBND quận Sơn Trà đã hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 với sự hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng.

Đến năm 2011, UBND phường Mân Thái là đơn vị cấp phường/xã đầu tiên thuộc UBND quận Sơn Trà áp dụng HTQLCL này. Qua đó, việc kiểm soát thủ tục hành chính công được thuận lợi, nâng cao sự hài lòng của tổ chức công dân, tạo điều kiện để CBCC cấp phường thực thi công vụ tốt hơn.

Sau quá trình áp dụng tại UBND phường Mân Thái, UBND quận Sơn Trà đã có chủ trương áp dụng cho 6 UBND phường còn lại bao gồm: Thọ Quang, An Hải Bắc, Nại Hiên Đông, An Hải Đông, An Hải Tây và Phước Mỹ.

Đầu tháng 4 năm 2015, UBND phường Thọ Quang với sự hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng đã bắt tay vào quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Việc xây dựng hệ thống quản lý sẽ bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn xây dựng văn bản của HTQLCL; giai đoạn ban hành hệ thống và triển khai áp dụng và giai đoạn công bố áp dụng HTQLCL. Trong đó, sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn tập trung chủ yếu vào công tác tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống quản lý theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

Đào tạo nhận thức HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Thọ Quang

Dự kiến đến cuối tháng 8/2015, UBND phường Thọ Quang sẽ hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguyễn Thị Vân Hồng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập