Thông báo tuyển cán bộ cho Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) tại Việt Nam”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/05/2015 Lượt xem: 12

Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Dự án "Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) tại Việt Nam" được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án từ 2015-2019.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Dự án "Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) tại Việt Nam" được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án từ 2015-2019.

Dự án cần tuyển 01 chuyên gia vật liệu xây dựng làm việc tại văn phòng Ban quản lý dự án tại Hà Nội (Chi tiết về thủ tục dự tuyển xin xem tại trang điện tử của UNDP Việt Nam:www.undp.org.vn/jobs và mục "Thông báo" tại trang điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ:www.most.gov.vn).

Những ứng viên quan tâm xin gửi Hồ sơ dự tuyển qua thư điện tử hoặc bằng giấy tới địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án "Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam"

Số 113, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04-35560630; Email: bql.gkn@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: 16 giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Lưu ý: - Thông báo chỉ gửi tới những thí sinh lọt vào sơ tuyển.

- Hồ sơ ứng tuyển sẽ không được trả lại.

Tệp đính kèm:

- Mô tả công việc

- Job vacancy announcment

- Job decripstion

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập