Bộ KH&CN thông báo: TP. Hải Phòng phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/05/2015 Lượt xem: 12

UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, lĩnh vực Công nghiệp có 4 đề tài và 4 dự án ứng dụng được phê duyệt theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 13/4/2015. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn có 4 đề tài được phê duyệt tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 17/4/2015. Lĩnh vực Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân có 5 đề tài được phê duyệt tại Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 17/4/2015. Lĩnh vực Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có 3 đề tài và 2 dự án ứng dụng được phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 17/4/2015.

Để xem Danh mục các nhiệm vụ được phê duyệt, tải liên kết
tại đây.


Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập