Công tác hỗ trợ Doanh nghiệp 9 tháng năm 2004
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/10/2004 Lượt xem: 8

- Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các HTQL chất lượng tiên tiến, HTQLMT:

+ Tổ chức 01 lớp tập huấn về nhận thức quản lý HTCL theo ISO 9001: 2000 cho 30 doanh nghiệp với 70 học viên tham dự (25/02/2004).

+ 01 lớp tập huấn nâng cao về HTQLCL và HTQL Môi trường với hơn 100 học viện của gần 40 DN trên địa bàn tham dự (13-14/9/2004).

- Vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2004, dự kiến 02 doanh nghiệp tham gia. Hiện tại đang chuẩn bị thành lập Hội đồng Sơ tuyển cấp thành phố phục vụ công tác xét tuyển.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn phương pháp thử định tính nhanh urêtrong nguyên liệu làm mắm cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh mắm trên địa bàn thành phố (thời gian 12/3/2004). Kết quả có 22 học viên của 20 doanh nghiệp tham dự.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập