Công tác kiểm tra 9 tháng năm 2004
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/10/2004 Lượt xem: 10

- Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra và lấy mẫu tại 9 đơn vị sản xuất sắt thép và công ty Hóa chất Đà Nẵng, lấy 27 mẫu thép và 01 phân bón; kiểm tra HĐGS tại 02 đơn vị sản xuất thức ăn nuôi tôm, 02 đơn vị sản xuất bánh kẹo, 02 cơ sở sản xuất thức ăn nuôi tôm. Chi cục đã tiến hành lấy 27 mẫu sắt thép để phân tích. Kết quả kiểm tra chất lượng thép:12/27 mẫu không đạt cơ lý, đã gửi kết quả sang Thanh tra Sở xử lý.

- Tham gia đợt phúc tra các điểm kinh doanh xăng dầu do Thanh tra Sở tổ chức,tiến hành phúc tra được 05 cửa hàng xăng dầu và phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra đột xuất về đo lường và chất lượng tại 07 điểm kinh doanh xăng dầu, lấy 07 mẫu xăng kiểm tra chất lượng. Kết quả thanh tra, các cơ sở đều chấp hành tốt các qui định về đo lường, riêng kết quả phân tích mẫu phát hiện 01 mẫu (của 01 cửa hàng) không phù hợp tiêu chuẩn.

- Hiện tại đang tham gia đợt thanh tra diện rộng về đo lường chất lượng do Thanh tra Sở chủ trì.

- Tham gia Đoàn Thanh tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng "Vệ sinh an toàn thực phẩm" do Sở Y tế Đà Nẵng chủ trì.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập