Tra cứu thông tin nhãn hiệu hàng hóa trực tuyến
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/06/2004 Lượt xem: 11

Khi truy cập vào trang web này Cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về các nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa như số đơn, ngày nộp đơn, số giấy chứng nhận, tên nhãn hiệu, tên và địa chỉ chủ giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, phân loại hình, phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ, danh mục chi tiết tên các sản phẩm/dịch vụ, tình trạng pháp lý như sửa đổi tên, địa chỉ, chuyển nhượng, hủy bỏ hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực...Đặc biệt, cơ sở dữ liệu còn hiển thị ảnh của các mẫu nhãn hiệu hàng hóa (logo) nếu có.

Được biết, thông tin của trang web này bao gồm các nhãn hiệu hàng hóa đã được Cục Sở hữu công nghiệp cấp chứng nhận đăng ký từ số đầu tiên cấp ngày 29/6/1984 cho đến ngày 17/05/2001 (không có các nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tại Việt Nam thông qua thỏa ước Madrid).
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập