Một số quy định mới nổi bật của Nghị định 142/2020/NĐ-CP
Người đăng tin: Đinh Hữu Tuyến Ngày đăng tin: 09/03/2021 Lượt xem: 170

Ngày 09/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Nghị định này quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Chi tiết nội dung Nghị định xem chi tiết tại đây.

Đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, Nghị định có khá nhiều điểm mới theo hướng thuận lợi, tạo điều kiện và giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở, cụ thể như sau:

- Các cơ sở bức xạ không cần phải xin Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép; Sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ.

- Các cơ sở bức xạ không cần phải xin Giấy phép xây dựng: Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất; Cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa.

- Hầu hết các cơ sở sẽ không cần phải trình cơ quan quản lý kế hoạch ứng phó sự cố đề xin phê duyệt.

- Không quy định phải có người phụ trách an toàn đối với các cơ sở: Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 5 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ (QCVN 6:2010/BKHCN); Chỉ sử dụng: thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, thiết bị phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X và thiết bị soi bo mạch.

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ (ví dụ như chứng chỉ phụ trách an toàn, chứng chỉ nhân viên phụ trách ứng phó sự cố) sẽ không có thời hạn.

- Bổ sung quy định về nhân viên được đào tạo về vật lý y khoa nhằm bảo đảm chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh đối với các cơ sở xạ trị, cơ sở y học hạt nhân, cơ sở sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình.

- Các cơ sở sử dụng, xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN không cần phải phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

- Bỏ quy định về diện tích phòng đặt thiết bị X-quang.

- Các cơ sở có nhiều giấy phép có thể xin gộp thành một giấy phép duy nhất để thuận tiện cho công tác quản lý.

- Được sửa đổi giấy phép trong một số trường hợp mà quy định cũ không cho phép sửa.

- Rút ngắn thời gian thẩm định và cấp tất cả các loại Giấy phép từ 5-30 ngày so với quy định hiện hành.

- Thời gian nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn so với quy định cũ (trước 60 ngày): 15 ngày đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu; 45 ngày với đối với các giấy phép khác. Thời gian xử lý hồ sơ gia hạn nhanh hơn quy định cũ (60 ngày): 15 ngày đối với Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu; 25 ngày đối với Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 30 ngày đối với giấy phép khác.

- Bổ sung quy định về diện tích phòng chuẩn để bảo đảm chất lượng…

Ủy quyền Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28, Nghị định 142/2020/NĐ-CP; UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế); cấp, cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh.

Để công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ được thực hiện liên tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ; trong thời gian chờ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị định 142/2020/NĐ-CP, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi tiết nội dung quyết định xem tại đây.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thành phố được biết, thực hiện.

Đinh Hữu Tuyến

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập