Đẩy mạnh công tác thực hiện Luật Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 24/02/2021 Lượt xem: 25

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; việc thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo Nghị định, một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia được Chính phủ quy định như:

- Địa điểm công cộng không được uống rượu, bia: Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực; Nhà chờ xe buýt; Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

- Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình

- Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia

- Thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử

Nhằm tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia và phổ biến 24/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia của Chính phủ, ngày 20 tháng 2 năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 947/UBND-SYT về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của rượu, bia. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thông tin chi tiết tải tại đây:/documents/11328/414407/947+cv.signed.PDF/028dae3f-e9a3-4f72-aaca-9e51db36841f ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập