Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/03/2006 Lượt xem: 10

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu lên được những kết quả đạt được, cũng như những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố, đến nay hầu như tất cả các máy vi tính tại Trung tâm Hành chính Quận được kết nối vào mạng LAN và mạng trục của thành phố. Nhờ vậy, việc giao dịch, giải quyết công việc, các vấn đề của công dân được thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Tuy mới đưa vào sử dụng phần mềm dùng chung ( cuối năm 2004), đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều về trình độ CNTT, nhưng với quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực của Tổ điều hành CNTT của Quận, đến nay bước đầu quá trình tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước của Quận đã có những bước tiến bộ khả quan.

Năm 2006, UBND Quận xác định : “Phát huy vai trò động lực của khoa học công nghệ để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ; lấy công nghệ thông tin làm bước đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” và nâng cao kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Quận”.

Tại Hội nghị cũng đã nêu lên một số kiến nghị nhằm giải quyết những bất cập trong quá trình triển khai và ứng dụng CNTT tại các phường do Quận quản lý như thiếu thiết bị tin học, phần mềm quản lý và mạng kết nối với UBND Quận.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND Quận Hải Châu nhấn mạnh: UBND Quận sẽ nỗ lực hơn nữa trong quá trình triển khai và ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước tại đơn vị, tăng cường đào tạo cán bộ quản lý CNTT. Chậm nhất đến cuối năm 2006 phải hoàn thành nối mạng xuống tất cả 13 phường, trang bị thiết bị tin học và phần mềm quản lý toàn diện cho các phường.

Đinh Tiên Hoàng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập