HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CUỐI KÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2006 Lượt xem: 7

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2006, Ban Điều phối Dự án Quản lý Tổng hợp vùng bờ Thành phố Đà Nẵng đã họp và làm việc với Đoàn đánh giá cuối kỳ Dự án. Tham dự cuộc họp có: Bà Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kiêm Trưởng Ban Điều phối Dự án, toàn thể các thành viên Ban Điều phối Dự án và Văn phòng Dự án. Về phía đoàn đánh giá gồm có: TS. Gunnar Kullenberg - chuyên gia của UNDP; TS. Huming Yu - chuyên gia cao cấp của PEMSEA và Bà Nancy Bermas-Atrigenio - chuyên gia phụ trách Dự án của PEMSEA.

Mục tiêu của cuộc họp: Đánh giá các thành tựu, tác động, khó khăn, bài học kinh nghiệm, công tác quản lý Dự án và tính bền vững của chương trình QLTHVB trong quá trình thực hiện Dự án cũng như thảo luận các kế hoạch, chương trình hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2.
Cuộc họp đã thông qua Báo cáo Đánh giá các thành tựu, tác động, khó khăn, bài học kinh nghiệm, công tác quản lý Dự án và tính bền vững của chương trình QLTHVB trong quá trình thực hiện Dự án. Các thành viên tham gia dự họp đã đánh giá cao vai trò, những thành tựu đạt được của Dự án và các đại biểu cũng đã đưa ra các ý kiến để định hướng cho các công việc tiếp theo của Dự án. Tại cuộc họp này, Đoàn đánh giá đặc biệt đánh gia cao các thành tự đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra trong suốt quá thình thực hiện Dự án tại Đà Nẵng và cũng đưa ra các khuyến nghị cũng như các đề xuất mà Dự án cần phải thực hiện trong giai đoạn 2.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập