Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/02/2006 Lượt xem: 10

Sáng 23 tháng 02 năm 2006, Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc lớp tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho các Sở, ban ngành của thành phố; các quận, huyện; đơn vị Khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các Chủ nhiệm đề tài cấp thành phố đang triển khai năm 2006. GS.TS Nguyễn Văn Lê đã giới thiệu bài giảng với các nội dung chính:

- Hướng dẫn phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn và kỹ năng lập Thuyết minh đề tài, dự án KH&CN (trên cơ sở các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành).

- Hướng dẫn và kỹ năng lập báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, dự án Khoa học và công nghệ, Báo cáo chuyên đề khoa học.

- Giới thiệu các quy định và biểu mẫu hướng dẫn lập Thuyết minh đề cương nghiên cứu, lập báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp thành phố.

Lớp tập huấn đã bồi dưỡng cho các cán bộ các Sở ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoàn thiện các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển hơn nữa việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ở thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập