Sở Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/02/2006 Lượt xem: 8

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, đại diện các Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND huyện Hoà Vang và lãnh đạo Hội Nông dân các quận, huyện.

Hội nghị đã điểm lại công tác phối hợp giữa hai ngành thời gian qua và bàn kế hoạch phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2000-2005 và kế hoạch công tác giai đoạn 2006-2010 của hai ngành, đồng chí Trần Đình Liễn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Nguyễn Quang Nga, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010; Nội dung phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng năm 2006, nhằm mục tiêu:

1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của thành phố Đà Nẵng.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ, về lợi ích của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, đời sống, kinh doanh và dịch vụ.

Để thực hiện được mục tiêu và những nội dung của Chương trình phối hợp, Hội nghị cho rằng việc phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện là điều kiện có ý nghĩa quyết định để triển khai có hiệu quả Chương trình, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn của thành phố.

Nội dung phối hợp năm 2006 (xem file đính kèm)

Nội dung phối hợp năm 2006-2010 (xem file đính kèm)

Trần Thị Thuỳ Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập