5 giải pháp chủ yếu cho Thập niên chất lượng 2006-2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/02/2006 Lượt xem: 8

10 năm qua, đánh giá một chặng đường chuyển biến tích cực về công tác nâng cao chất lượng hàng hoá của thành phố. Các nhà quản lý các cấp và các doanh nghiệp đã coi trọng chất lượng hàng hoá và có những hành động cụ thể không những đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong nước mà từng bước hướng đến phù hợp với các tiêu chuẩn chung của thế giới. Chính nhờ những hoạt động này, thành phố đã có những doanh nghiệp tạo lập được thương hiệu của mình và nhiều mặt hàng truyền thống của địa phương được “nâng cấp” để bước ra thị trường ngoài nước. Đến nay, thành phố đã có 1.633 lượt sản phẩm hàng hoá đăng ký chất lượng. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến trên toàn thế giới để nâng cao chất lượng hàng hoá và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên nhhìn chung, những thay đổi này chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, nhất là trước ngưỡng cửa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Chính vì vậy, trong Thập niên chất lượng 2006-2015, thành phố sẽ nổ lực đẩy mạnh bằng 5 giải pháp cụ thể: Xây dựng cơ chế quản lý bảo đảm cơ sở pháp lý cho các hoạt động liên quan đến chất lượng hàng hoá; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý các hoạt động và nâng cao chất lượng; Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật về khoa học và công nghệ, đo lường, chất lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tê; Hình thành các giải thưởng chất lượng Đà Nẵng nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động này.

(Theo Báo Đà Nẵng ngày 13/02/2006)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập