Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 15/12/2020 Lượt xem: 97

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/12/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 171/BC-SKHCN về tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ  giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020.

Báo cáo tập trung đánh giá một số chỉ tiêu như:đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế đo bằng chỉ số TFP, giá trì sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao, tổ chức KH&CN và cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hình thành doanh nghiệp KH&CN và cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đăng ký cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; đánh giá một số kết quả thực hiện các định hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN trong các lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, KH&CN nông nghiệp, KH&CN y dược, KH&CN giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp và KH&CN quản lý, sử dụng tài nguyên.

Chi tiết nội dung Báo cáo tại file đính kèm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập