Diễn đàn doanh nghiệp với ứng dụng và đổi mới công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/05/2014 Lượt xem: 29


Ngày 15/5/2014, tại Bắc Giang, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp với ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Tại Diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội đã trao đổi về thực trạng, yêu cầu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp khi thực hiện đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; những vấn đề về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ.

Các ý kiến thu nhận được từ trao đổi với các doanh nghiệp sẽ thực sự có giá trị và ý nghĩa to lớn để Bộ KH&CN, các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương tổ chức thực thi các chính sách, chương trình liên quan đến hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp được hiệu quả và kịp thời hơn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết: trong gần 30 năm qua, nhờ thực hiện chính sách đổi mới kinh tế mà Việt Nam đã cơ bản trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, nền kinh tế trong nước ngày càng hội nhập sâu với thế giới. Trong những năm sắp tới, chúng ta phải nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thành mục tiêu đưa đất nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Điều này đặt ra thách thức to lớn cho tất cả các ngành, các lĩnh vực và cả nền kinh tế khi mô hình tăng trưởng dựa vào gia tăng vốn đầu tư, nhân công giá rẻ và khai thác tài nguyên không tái tạo đã không còn thích hợp, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đã gia nhập WTO, sắp tới là thị trường chung ASEAN và TPP.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là phát triển KH&CN và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời coi KH&CN là đòn bẩy của quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chỉ cần dựa vào ứng dụng, đổi mới công nghệ để nâng cấp các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp, chúng ta mới có thể tạo ra sự tăng trưởng kinh tế - xã hội theo chiều sâu, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững, thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" và vươn lên gia nhập khối các quốc gia phát triển.

Thực hiện các quan điểm và định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ứng dụng và đổi mới công nghệ như Luật KH&CN 2013, Chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia, Chương trình Phát triển công nghệ cao, Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình Phát triển thị trường KH&CN, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN, thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia,… Các văn bản và chính sách này đến nay đã có hiệu lực và đi vào thực tiễn. Để các cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp có thể triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp rất cần những trao đổi, tư vấn, góp ý chân thành từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập