Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 15/12/2020 Lượt xem: 59

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Ngày 15/12/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 170/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 gửi UBND thành phố.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ KH&CN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN, nên hoạt động KH&CN của thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức trong năm 2020:

Triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do UBND thành phố giao.

Từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm thông qua việc đẩy mạnh việc đặt hàng vấn đề nghiên cứu để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của thành phố, ngành, địa phương; thực hiện tuyển chọn, mời gọi các tổ chức, cá nhân có năng lực tốt nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN được triển khai tích cực.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các đối tượng liên quan.

Tập trung thực hiện tốt các hoạt động thông tin về KH&CN, nhằm nâng cao vai trò của ngành KH&CN, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và tôn vinh các nhà khoa học.

Đặc biệt, chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chi tiết nội dung Báo cáo tại file đính kèm.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập