Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 09/01/2021 Lượt xem: 45

Đà Nẵng hiện có 20 hồ chứa thủy lợi có nhiệm vụ tưới cho khoảng hơn 2.800 ha đất nông nghiệp; trong đó 08 hồ (gồm các hồ: Hòa Trung, Đồng Nghệ, Trước Đông, Trường Loan, Hố Gáo, Hóc Khế, Đồng Tréo, Hố Cau) có tổng dung tích khoảng 30,9 triệu m3 chiếm hơn 90% nguồn nước cấp cho nông nghiệp và 12 hồ chứa còn lại chủ yếu là hồ chứa nhỏ với tổng dung tích rất bé (khoảng 0,4 triệu m3).

Việc cấp nước của 8 hồ chứa nói trên chưa chủ động hoàn toàn, tức là chưa thể dự báo được lượng mưa và dòng chảy về hồ cũng như nhu cầu nước, cân bằng nước theo từng thời đoạn tuần, tháng, vụ theo thời gian thực, do đó việc lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch sử dụng nước không sát với thực tế.

Với thực tế đó, Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan” do TS. Hoàng Ngọc Tuấn làm Chủ nhiệm đề tài. Sau hơn hai năm thực hiện nghiên cứu, khảo sát và lắp đặt thiết bị, Nhóm nghiên cứu cơ bản đã hoàn thiện các nội dưng quan trọng của đề tài như: Điều tra, khảo sát bổ sung, thu thập tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu; Tính toán thủy văn dòng chảy đến, nhu cầu nước, cân bằng nước toàn năm cho 8 hồ chứa theo số liệu khí tượng dự báo hạn dài; Đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh; Xây dựng phần mềm (chạy trên nền website, iOS, Android) lập kế hoạch sử dụng nước và truyền tin cho 02 hồ chứa (Hòa Trung và Đồng Nghệ) và Thiết kế, xây dựng mô hình tưới mẫu tiết kiệm nước (tại Đồng Quan, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).


Mô hình dự báo lưu lượng nước tại hồ Đồng Nghệ

Đến nay, Ban Chủ nhiệm đề tài đã lập kế hoạch sử dụng nước các hồ chứa  phục vụ cấp nước dựa trên các yếu tố như: kết quả tính toán cân bằng nước của hồ chứa; Thiết lập mô hình WEAP, hiệu chỉnh, kiểm định mô hình; Tính toán dự báo lưu lượng nước đến và nhu cầu nước cấp cho các đối tượng SDN giai đoạn 2020-2030 và đã xây dựng kế hoạch cấp nước dài hạn cho các khu vực thiếu nước trên địa bàn thành phố và xây dựng được 01 mô hình tưới mẫu tiết kiệm nước tại xã Hòa Phong, Hòa Vang.


Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp đại diện các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và các kết quả của đề tài

Sáng ngày 07/1/2021, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp đại diện các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và các kết quả của đề tài. Tại buổi kiểm tra các mô hình khu vực hồ Đồng Nghệ và thôn Cẩm Toại, Hòa Phong, Hòa Vang, Đoàn kiểm tra đánh giá cao các sản phẩm Ban Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện và góp ý đánh giá bổ sung các mục còn thiếu đề tiến hành hoàn thiện báo cáo, nghiệm thu đề tài.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập