Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020 (thực hiện từ năm 2021)
Người đăng tin: Dương Văn Hòa Ngày đăng tin: 06/01/2021 Lượt xem: 141

     Căn cứ Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo số 04/TB-SKHCN ngày 06/01/2021 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020 như sau (yêu cầu đối với mỗi nhiệm vụ xem phụ lục kèm theo thông báo số 04/TB-SKHCN):

I. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020 (thực hiện từ năm 2021)

     a) Nhiệm vụ 01: “Nghiên cứu quần thể loài thực vật đặc hữu của Bán đảo Sơn Trà và khả năng di thực trồng tại công viên, đường phố trên địa bàn quận Sơn Trà”.

     b) Nhiệm vụ 02: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Haematococcus pluvialis hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

     c) Nhiệm vụ 03: “Xây dựng mô hình nuôi cá Chình công nghiệp theo hướng công nghệ cao tại huyện Hòa Vang”.

     d) Nhiệm vụ 04: “Lịch sử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1802-1858”.

     đ) Nhiệm vụ 05: “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới”.

     e) Nhiệm vụ 06: “Nghiên cứu hiệu quả áp dụng phương pháp tim phổi nhân tạo ở bệnh nhân sốc tim và sau ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng”.

     g) Nhiệm vụ 07: “Nghiên cứu xây dựng bản sao kỹ thuật số cho hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số và mạng lưới IoT”.

     h) Nhiệm vụ 08: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot tự hành diệt khuẩn bằng tia UVC phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế”.

     i) Nhiệm vụ 09: “Thiết kế, chế tạo thiết bị chuyển bệnh nhân đa năng”.

II. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn 

1. Về thành phần hồ sơ

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì gồm: 

     + Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

     + Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

     + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì (nếu có).

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B1-ĐĐKCT).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu B2-TTHDTC).

- Ly lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký thực hiện nhiệm vụ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (nếu có cơ quan quản lý nhân sự) (Mẫu B3-LLKHCN).

- Lý lịch khoa học của các chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu B3-LLKHCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ có thuê chuyên gia).

- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B4-GXNPH).

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu B5-TM KHCN đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; Mẫu B6-TM KHXHNV đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn).

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan.

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ (trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ). Thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ; báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm đinh kinh phí (nếu cần).

- Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ cấp thành phố phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

     + Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

     + Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ

     + Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ. 

- Các tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.

Các tài liệu trên phải đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu

2. Số lượng hồ sơ: gồm 12 bộ, trong đó có 1 bộ gốc (là bản hoàn chỉnh về nội dung thể thức, có dấu đỏ và chữ ký trực tiếp) và 11 bộ hồ sơ  bản photo. Hồ sơ phải được trình bày trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. 

3. Hình thức hồ sơ: Hồ sơ được đựng trong túi/ thùng có niêm phong, bên ngoài ghi rõ như sau:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp.

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách những người tham gia chính thực hiện.

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn

Hồ sơ được nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 17 giờ 30 thứ sáu ngày 26/02/2021. Thời điểm nộp hồ sơ được tính là thời gian ghi dấu Bưu điện thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu "đến" của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi trực tiếp).

Thông tin chi tiết xin xem thông báo số 04/TB-SKHCN hoặc liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830215, email:qlkh-skhcn@danang.gov.vn).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập