Văn phòng Dự án ICM thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn về Hệ thống quản lý thông tin tổng hợp (IIMS) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Phần mềm ARCGIS
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/12/2005 Lượt xem: 14

Trong công tác quản lý nói chung và quản lý tài nguyên, môi trườngvùng bờ nói riêng, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, số liệu ở dạng văn bản, đặc biệt là các bản đồ giấy, thường gặp rất nhiều khó khăn. Các dữ liệu phân tán, không có tính hệ thống, độ chính xác thấp, khó trao đổi với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức hoặc các vùng, địa phương khác. Việc chỉnh sửa, thay đổi hay cập nhật dữ liệu đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, gây tốn kém và không đáp ứng được các nhu cầu cấp bách.

Nhận thức được vấn đề này, Dự án Điểm Trình diễn Quốc gia về Quản lý Tổng hợp Vùng bờ tại Đà Nẵng đã tiến hành xây dựng Tiểu dự án "Thiết lập Hệ thống quản lý thông tin tổng hợp (Hệ thống IIMS)" nhằm xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng. Các thông tin của Hệ thống quản lý thông tin tổng hợp sau khi được xây dựng sẽ được liên kết với Hệ thông tin địa lý (GIS) để tạo thành một hệ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh bao gồm cả việc lưu trữ các thông tin thuộc tính và dữ liệu về mặt không gian.

Với mục đích chia sẻ thông tin, dữ liệu của hệ thống IIMS - GIS cho các đơn vị trong Sở, Trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 năm 2005, Văn phòng Dự án ICM thuộc Sở Khoa học và Công nghệ mở lớp tập huấn về Hệ thống Quản lý Thông tin Tổng hợp (IIMS) và Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) - Phần mềm ARCGIS cho cán bộ các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở và các cán bộ của Văn phòng Dự án ICM.

Mục đích của lớp tập huấn:

- Hiểu và có khả năng sử dụng Hệ thống IIMS

- Hiểu các khái niệm và sử dụng được các chức năng cơ bản của ArcGIS

- Liên kết dữ liệu của IIMS với ArcGIS

Trong quá trình tập huấn, các học viên tham gia lớp tập huấn đã được các giảng viên của Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu và Tư vấn môi trường biển thuộc Viện Cơ Học hướng dẫn tận tình, đồng thời chú trọng nhiều đến việc thực hành.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã nắm được các vấn đề cơ bản của GIS, về cấu trúc dữ liệu của GIS cấu trúc dữ liệu của hệ thống IIMS, các trức năng cơ bản cũng như có thể làm việc được với phần mềm ArcGIS và phần mềm IIMS.

(Dự án ICM Đà Nẵng ngày, 05/12/2005)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập