Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 16/12/2020 Lượt xem: 26

Ngày 15/12/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Hội nghị do Ông Nguyễn Phú Ban điều hành và các thành viên Hội đồng là đại diện Sở KH&CN, Phòng NN&PTNT Hòa Vang; Phòng Kinh tế các Quận và 17 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2020.


Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2020 

Hội nghị đã tổ chức đánh giá, xếp hạng, chất lượng của sản phẩm cũng như khả năng tiếp thị được nâng cao, từ nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và xếp hạng sản phẩm (bộ tiêu chí, hoạt động đánh giá, xếp hạng), người dân hiểu các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ OCOP, từ đó tự tin trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm và dịch vụ OCOP. Người dân có thể cải tiến sản phẩm của mình để có thể được xếp hạng cao hơn. Đồng thời cung cấp thông tin cho cộng đồng về các tiêu chuẩn để nghiên cứu phát triển sản phẩm, cải tiến sản phẩm, triển khai tổ chức sản xuất và kinh doanh. Làm cơ sở để tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế của cộng đồng trong bước 4 của chu trình OCOP: Xây dựng bộ máy tổ chức sản xuất - kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm; Thông qua đánh giá, xếp hạng có các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương, tiêu thụ sản phẩm.

Hội đồng sẽ đánh giá dựa trên Bộ Tiêu chí, đánh giá, xếp hạng sản phẩm tạm thời do Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ban hành. Nội dung của Bộ tiêu chí gồm 3 phần:

 a) Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm).

 b) Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm)

 c) Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm)

Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được xếp hạng như sau:

a) Hạng 5 sao: 90 - 100 điểm: Sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

b) Hạng 4 sao: 70 - 89 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

c) Hạng 3 sao: 50 - 69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;

d) Hạng 2 sao: 30 - 49 điểm: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

đ) Hạng 1 sao: Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.


Các thành viên Hội đồng tham gia góp ý và đánh giá sản phẩm

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm của Hội đồng OCOP cấp thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành quyết định công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP. Đồng thời, lựa chọn sản phẩm được xếp hạng sản phẩm của thành phố (từ 4 sao trở lên) tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp Trung ương.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập