Ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020 – Một năm nhìn lại
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 26/12/2020 Lượt xem: 97

Ý thức được vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, trong năm 2020, với nhiều biến động của xã hội, đặc biệt việc bùng phát dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, Sở KH&CN Đà Nẵng đã cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách về KH&CN để phù hợp với đặc thù của địa phương, tình hình thực tiễn.

Trong năm qua, Sở đã tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn với việc chuyển giao ứng dụng KH&CN trong sản xuất, đời sống; Hỗ trợ DN đổi mới công nghệ và thành lập doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; Ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và công nghệ sinh học... Phát triển nghiên cứu khoa học gắn chuyển giao ứng dụng

Những đóng góp quan trọng của KH&CN vào thành tựu chung của thành phố

Năm 2020, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, sự chỉ đạo sâu sắc của các cơ quan trung ương và địa phương, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân mà ngành KH&CN Đà Nẵng đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của thành phố. Trong năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố nhiều văn bản, chính sách để chung tay cùng các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc do dịch bệnh, tạo hành lang ngày càng thông thoáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Sở đã tổ chức thực hiện tổng cộng 77 đề tài, dự án các cấp, trong đó bao gồm 03 đề tài cấp quốc gia, 04 dự án Nông thôn miền núi (NTMN), 40 đề tài cấp thành phố và 30 đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, với việc bùng phát của dịch Covid-19 đầu những ngày đầu năm, thực hiện chủ trương của Chính phủ, của thành phố Đà Nẵng “Chống dịch như chống giặc”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tích cực thúc đẩy các hoạt động chung tay cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, hoạt động nổi bật là hỗ trợ, khuyến khích sự vào cuộc của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, các trường đại học…. đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng tạo và cho ra đời nhiều sản phẩm có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn, áp dụng đạt hiệu quả cao trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện và cộng đồng. Từ đó một số sản phẩm nghiên cứu khoa học trong phòng chống dịch bệnh đã được ra đời, phục vụ cho quá trình phòng, chống dịch bệnh của thành phố, đáng kể đến như: Dự án chế tạo máy sản xuất khẩu trang tốc độ 100 cái/phút của công ty TNHH Châu Đà; Máy thở không xâm nhập DTU - Vent của trường đại học Duy Tân; robot “BK-AntiCovid” Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; buồng sát khuẩn tự động và đo thân nhiệt tự động của Công ty CP Công nghệ QCM… và rất nhiều sản phẩm hữu ích khác.

Dự án Nông thôn miền núi: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”

Ngoài ra, Sở đã tích cực tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia và dự án NTMN để huy động nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho thành phố, đa dạng hóa nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng. 03 đề tài cấp quốc gia và 04 dự án thuộc Chương trình NTMN đang được triển khai thực hiện với tổng kinh phí hỗ trợ từ Bộ KH&CN là 31 tỷ đồng là các nhiệm vụ lớn, mang tính liên ngành, liên vùng, có tính ứng dụng cao, giải quyết những vấn đề cấp bách của thành phố và có ý nghĩa khoa học lâu dài, phục vụ cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành KH&CN của thành phố đã góp phần vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; tích cực tham gia hỗ trợ theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm quốc gia, chủ lực, sản phẩm trọng điểm của địa phương (OCOP). Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến. Chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao; nhiều mô hình chăn nuôi hữu cơ được nhân rộng. Công nghệ chế biến thủy sản được đầu tư hiện đại để đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế. Trước diễn biến nhanh chóng của dịch bệnh, nhờ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất, các mặt hàng nông nghiệp đã cung cấp đầy đủ thực phẩm sạch cho toàn bộ người dân thành phố dù phải thực hiện giãn cách xã hội trong hai đợt dịch.

Tăng cường phát triển DN KH&CN, hỗ trợ đổi mới công nghệ và khởi nghiệp ĐMST

Trong lĩnh vực quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, trong năm qua, việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố luôn được Sở đẩy mạnh triển khai. Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký DN KH&CN Sở đã triển khai rất tốt, có 03 doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần VBPO; Công ty Cổ phần công nghệ thông minh và sáng tạo; Công ty TNHH Micas được Sở hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN dựa trên một số sản phẩm KH&CN hình thành từ các kết quả KH&CN và văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp “Phao quan trắc nước tự động” của Công ty Cổ phần Công nghệ thông minh và Sáng tạo; Chương trình máy tính “Ứng dụng khám xe thông minh Micas” đã được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây sẽ là nguồn lực quan trọng để phát triển KH&CN của thành phố.

Đối với việc hỗ trợ DN đổi mới công nghệ nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất, Sở đã thực hiện tham gia góp ý thẩm định công nghệ cho 72 dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ cho 06 đơn vị, hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 16 lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí là 3,011 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND thành phố và Sở KH&CN trao kinh phí hỗ trợ DN đổi mới công nghệ

Đối với hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13 tháng 01 năm 2020, trong đó việc triển khai thực hiện “xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là đô thị sáng tạo – khoa học – công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”. Trong năm qua, Sở đã hoàn thiện một số cơ chế, chính sách để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố như: Triển khai thực hiện Chuyên đề “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”; phê duyệt “Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 13/10/2020 về áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 và thí điểm các cơ chế, chính sách (sandbox) nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tại khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) phát triển sản phẩm, kết nối đầu tư, giới thiệu sản phẩm, tham gia cuộc thi KNĐMST, ươm tạo dự án và bố trí mặt bằng làm việc; Hỗ trợ kinh phí trực tiếp phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo hình thức nhiệm vụ KH&CN cho 07 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.108 triệu đồng; Hỗ trợ 08 doanh nghiệp tham gia sự kiện Ngày hội KNĐMST quốc gia Techfest Việt Nam 2020 với kinh phí 80 triệu đồng; Bố trí mặt bằng làm việc cho 01 doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập 02 doanh nghiệp KH&CN từ doanh nghiệp KNĐMST, 26 dự án KNĐMST được tuyển chọn ươm tạo, trong đó, có 11 dự án của doanh nghiệp. Tổ chức 07 lớp tập huấn về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới ság tạo, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, nổi bật, thành phố đã tổ chức Triển lãm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - Surf 2020 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng thực tế ảo vrFairs thu hút hơn 80 gian hàng tham gia triển lãm.

Đối với hoạt động quản lý về sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân. Sở luôn tích cực triển khai các hoạt động tăng cường quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố như: Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 07 tổ chức kinh tế tập thể thuộc UBND huyện Hòa Vang; Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND thành phố ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến thay thế Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 và tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho người đứng đầu đối với 03 sáng kiến và hiện đang tiếp nhận, xử lý hồ sơ xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

Trong hoạt động an toàn bức xạ hạt nhân, năm 2020 Sở đã tiếp nhận, thẩm định và xử lý 63 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, 100% hồ sơ được xử lý sớm hạn; Tổ chức Hội thảo tổng kết Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng bổ sung 05 kịch bản khung ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cho giai đoạn tiếp theo.

 Hội thảo tổng kết Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Công tác thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo và Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong năm qua, Sở đã thực hiện triển khai tốt theo đúng các quy định của pháp luật. 

Những kết quả, con số trên cho thấy sự đóng góp thực chất, đáng kể của khoa học và công nghệ vào trong thành tựu chung của toàn thành phố. Đây không chỉ là nỗ lực của riêng ngành KH&CN, mà còn có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức nghiên cứu và toàn thể các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố.

Một năm qua, ngành KH&CN thành phố đã hoạt động tích cực, triển khai nhiều chính sách đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Lãnh đạo địa phương đã rất chú trọng đầu tư các nguồn lực để đưa KH&CN trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm, ngày càng nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến và đổi mới sáng tạo, từ đó tác động thúc đẩy thành phố phát triển nhanh trong thời kỳ hội nhập.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập