Công tác quản lý chất lượng 9 tháng năm 2004
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/04/2011 Lượt xem: 7

- Nhằm giúp các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật, chấp hành đúng các qui định của Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thì công tác phổ biến tuyên truyền văn bản pháp qui phải được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian qua, Chi cục đã triển khai tốt công tác này không những đối với doanh nghiệp mà còn triển khai đến các cán bộ quản lý ở tất cả các quận huyện, xã phường trên địa bàn Thành phố.

- Thông qua công tác tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục đã hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, từng bước tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá tại cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận 41 bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của 31 doanh nghiệp.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập