Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/04/2011 Lượt xem: 14

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Giới thiệu về Trung tâm
Tên giao dịch:
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 674984/3638776 Fax: 05113 638771
Đơn vị quản lý: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng

2. Chức năng nhiệm vụ:

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có 03 phòng: Phòng Tổng hợp Hành chính, phòng Kỹ thuật Đo lường, phòng Đánh giá Chứng nhận.
3.1. Phòng Tổng hợp Hành chính
Phòng Tổng hợp Hành chính được thành lập theo Quyết định số 131/QĐ-TĐC ngày 08 tháng 6 năm 2010.
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổng hành Hành chính: tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tổng hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo cấp trên theo quy định; Điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của Trung tâm; Thực hiện công tác quản trị Hành chính, kế toán - Tài vụ, tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ một cửa về thủ tục liên quan của tổ chức công dân đối với mọi hoạt động của Trung tâm.
3.2. Phòng Đánh giá Chứng nhận:
Phòng Đánh giá Chứng nhận được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-TĐC ngày 31 tháng 03 năm 2010.
3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của phòng Đánh giá Chứng nhận: Thực hiện đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
3.2.2. Phạm vi chứng nhận:

Số thứ tự

Phạm vi công nhận
Accreditation

Mã NACE
NACE code

1

Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

DA

2

Hóa chất, sản phẩm hóa học và sợi hóa học

DG minus 24.4

3

Cao su và các sản phẩm nhựa

DH

4

Máy móc, thiết bị

DK

5

Đóng tàu

DM 35.1

6

Cung cấp điện

E 40.1

7

Hành chính công

L

8

Thiết bị điện, quang học

DL

3.2.3. Quyền và trách nhiệm giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với tổ chức đăng ký HTQLCL
3.3. Phòng Kỹ thuật Đo lường:
Phòng Kỹ thuật Đo lường được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-TĐC ngày 08 tháng 6 năm 2010.
3.3.1. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật Đo lường: thực hiện nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn, sữa chữa các phương tiện đo lường. thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật đo lường, kỹ thuật có liên quan… thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật về kỹ thuật đo lường nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đo lường
3.3.2. Năng lực kiểm định:

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Chế độ kiểm định

1

Cân phân tích

Đến 500 g

1

Ban đầu, định kỳ, bất thường

2

Cân kỹ thuật

Đến 5 kg

2

3

Cân bàn

Đến 5 t

3

4

Cân đĩa

Đến 60 kg

3

5

Cân đồng hồ lò xo

Đến 100 kg

4

6

Cân treo

Đến 200 kg

4

7

Cân ô tô

Đến 80 t

3

8

Quả cân

Đến 2 kg
Đến 20 kg

F2
M1

9

Phương tiện đo dung tích thông dụng
- Ca đong
- Bình đong
- Thùng đong

Đến 50 l

(0,5÷1)%

10

Xitec ô tô

Đến 35 m3

0,5%

11

Cột đo xăng dầu

Q đến 120 l/phút

0,5%

12

Đồng hồ đo nước lạnh

Qn đến 10 m3/h

(2;5)%

13

Áp kế kiểu lò xo

Đến 690 bar

Đến 0,25

14

Huyết áp kế

Đến 300 mmHg

± 4,5 mmHg

15

Kiểm tra chất lượng
máy X quang

 

 

 

2.1. Chức năng
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng.

2.2. Nhiệm vụ
1) Tham gia các hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp nhằm phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật và hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
2) Thực hiện các dịch vụ công:
- Hoạt động đo lường: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, chuẩn đo lường, các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.
- Tiêu chuẩn, chất lượng: Tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tư vấn công bố hợp chuẩn, hợp quy; tư vấn xây dựng hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng sản phẩm hàng hóa, tư vấn xây dựng và áp dụng mã số mã vạch đối sản phẩm, hàng hóa, tư vấn về sở hữu trí tuệ…
- Đánh giá chứng nhận sự phù hợp theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
3) Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
4) Liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
5) Thực hiện thu, nộp, quản lý sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
6) Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và hợp đồng lao động, tài chính, tài sản theo sự phân công, phân cấp của Chi cục trưởng và theo quy định của pháp luật.
7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
8) Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
9) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập