Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 17/12/2020 Lượt xem: 45

Ngày 27/8/2020, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 17-QĐ/ĐU về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Vũ Thị Bích Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở

Trưởng ban

2. Đồng chí Trần Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở

Phó trưởng ban

3. Đồng chí Lê Thị Thục - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ

Thành viên

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu - Chánh Văn phòng

Thành viên

5. Đồng chí Phạm Đức Quang - Trưởng phòng Quản lý Khoa học  

Thành viên

6. Đồng chí Lê Văn Thông - Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Chánh Thanh tra Sở

Thành viên

7. Đồng chí Nguyễn Viết Toàn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập