Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế
Người đăng tin: Đỗ Thị Phương Thảo Ngày đăng tin: 14/12/2020 Lượt xem: 72

Ngày 11/12 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự hội nghị có các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm, các doanh nghiệp, cơ sở thuộc danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường.

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996).

Đề án 996 nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành, địa phương.

Đồng thời tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp. Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đo lường…


Toàn cảnh Hội nghị Triển khai đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Để tổ chức triển khai nhiệm vụ này, ngày 16/01/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai Đề án 996 và một số văn bản khác như: Phê duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ban hành TCVN13187: 2020 Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường…


Ông Nguyễn Bá Hòa - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát biểu khai mạc

Trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số  2102/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông qua Hội nghị này, các đại biểu sẽ hiểu được các nội dung cơ bản của Đề án 996 và Quyết định 2102, qua đó triển khai, áp dụng cho tổ chức mình. Đồng thời đây cũng là dịp để Sở Khoa học và Công nghệ lắng nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp để Đề án 996 sớm đi vào cuộc sống, góp phần đóng góp cho sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Phương Thảo

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập